ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು

ಏಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ? ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು >ರೈಲು 18 ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಭಾರತೀಯ ಸೆಮಿ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು>ಇದು 05 ಜುಲೈ 2023 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 23 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ:>ಮೊದಲನೆಯದು ನವದೆಹಲಿ (NDLS) ನಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಕತ್ರಾ (SVDK) ಗೆ >ಎರಡನೆಯದು ನವದೆಹಲಿ (NDLS) ನಿಂದ ವಾರಣಾಸಿಗೆ. >ಮೂರನೆಯದು  ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ಗೆ.>ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಂಬ್ ಅಂಡೌರಾದಿಂದ ನವದೆಹಲಿಗೆ.>ಐದನೆಯದು ಮೈಸೂರಿಂದ ಚೆನ್ನೈವರೆಗೂ>ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರದ …

ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು Read More »

Share