17 ಜುಲೈ 2023 Current affairs quiz – Educhamp

1. ‘Mission Vatsalya’ is associated with which Union Ministry?
‘ಮಿಷನ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ’ ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

Answer is D)
ಮಿಷನ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ(‘Mission Vatsalya’): ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ (SDGs) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು 2021-22 ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಮಿಷನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು, ವಕಾಲತ್ತು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯ ಮೇಲೂ ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.2.Taylor Glacier is located in which region?
ಟೇಲರ್ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?

Answer is B)
ಟೇಲರ್ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಿಂದ ಹರಿಯುವ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಹಿಮನದಿ3. The first IIT Global Campus is to be set up in which country?
ಮೊದಲ ಐಐಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು?

Answer is C)
ತಾಂಜಾನಿಯಾದ ಜಂಜಿಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಟಿ) ಮದ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ (ಎಂಒಯು) ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮೊದಲ ಐಐಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜಂಜಿಬಾರ್ ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಂಜೇನಿಯಾದ ದ್ವೀಪಸಮೂಹವಾಗಿದೆ.4. Who has been elected as the new President of the Olympic Council of Asia?
ಏಷ್ಯಾದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ?

Answer is A)
ಕುವೈತ್‌ನ ಶೇಖ್ ತಲಾಲ್ ಫಹಾದ್ ಅಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ ಸಬಾಹ್ ಅವರು ಏಷ್ಯಾದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (OCA) ನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.5. who would be conferred with the Tilak national award?
ತಿಲಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು?

Answer is A)
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಅಸ್ಕರ್ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.Share

1 thought on “17 ಜುಲೈ 2023 Current affairs quiz – Educhamp”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *