13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 Current affairs quiz – Educhamp

13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 Current affairs quiz – Educhamp

13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 Current affairs quiz is useful for upcoming government exams.

1. What is the aim of ‘Nanna Maithri’scheme?
‘ನನ್ನ ಮೈತ್ರಿ’ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

Answer is A)
‘ನನ್ನ ಮೈತ್ರಿ’ ಯೋಜನೆ: ಇದು ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ ವಿತರಣೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಶುಚಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (Shuchi Yojana) ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ2. Recently, The Karnataka government has notified how much insurance cover for gig workers?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ?

Answer is B)
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರೂ 4 ಲಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.3. Recently, Which institution launched ‘Hello! UPI – Conversational Payments on UPI’?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ‘ಹಲೋ! UPI – UPI’ ನಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ?

Answer is B)
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2023 ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ನವೀನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ‘ಹಲೋ! UPI – UPI ನಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಪಾವತಿಗಳು’ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ಟೆಲಿಕಾಂ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು IoT ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.4. Divya Deshmukh is associated with which sports?
ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

Answer is C)
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಚೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.5. Timor-Leste is located in which region?
ಟಿಮೋರ್-ಲೆಸ್ಟೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?

Answer is B)Paid ಆಗಸ್ಟ್ 2023 Current affairs quiz in app with Pdf : Click Here

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *