12&13 ಜುಲೈ 2023 Current affairs quiz – Educhamp

1. ‘Subansiri Lower Hydroelectric Project’ has been built in which states?
‘ಸುಬನಸಿರಿ ಕೆಳ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ’ಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ?

Answer is B)
ಸುಬನ್ಸಿರಿ ಕೆಳ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯು 2,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ.2.Recently, Which organisation has released the ‘Ozone-UV bulletin’?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ‘ಓಝೋನ್-ಯುವಿ ಬುಲೆಟಿನ್’ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ?

Answer is A)
ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ, ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (WMO) ಓಝೋನ್-UV ಬುಲೆಟಿನ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಓಝೋನ್ ಪದರದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ವಾರ್ಷಿಕ ಬುಲೆಟಿನ್ ಜಾಗತಿಕ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಓಝೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನವೀಕೃತ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.3. Recently, Which state introduced the country’s first ‘Police Drone Unit’?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ದೇಶದ ಮೊದಲ ‘ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಘಟಕ’ವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು?

Answer is D)
ಗ್ರೇಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಪೊಲೀಸರು ದೇಶದ ಮೊದಲ ‘ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಘಟಕ’ವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಧಾನಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕವು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು 20 ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.4. ‘SWAMIH Fund’ is sponsored by the Which Union Ministry?
“SWAMIH ನಿಧಿ’ಯನ್ನು ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದೆ?

Answer is C)
“SWAMIH ನಿಧಿ’: ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಯಾದ SBICAP ವೆಂಚರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವರ್ಗ-II AIF (ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿ) ಸಾಲ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ SEBI ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. SWAMIH: Special Window for Affordable and Mid-Income Housing5. Which of the following statements is correct about the shakti scheme of karnataka?
ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ?

Answer is A)
ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 11 ಜೂನ್ 2023 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *