04 ಜುಲೈ 2023 Current affairs quiz – Educhamp

1. In which city, the headquarters of HDFC Bank located?
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ?

Answer is B)
ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್(HDFC Bank Limited): ಇದು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2023 ರಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ 4 ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಆಗಸ್ಟ 1994; ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ:ಮುಂಬೈ , ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಅತಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ; ಸಿಇಒ: ಶಶಿಧರ್ ಜಗದೀಶ್ Tagline: ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ2.‘Al-Hakim mosque’ is located in which country? ‘ಅಲ್-ಹಕೀಮ್ ಮಸೀದಿ’ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?

Answer is A)
ಅಲ್-ಅನ್ವರ್ ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರಿನ ಅಲ್-ಹಕೀಮ್ ಮಸೀದಿಯು ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಕೈರೋದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಸೀದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 16 ನೇ ಫಾತಿಮಿದ್ ಖಲೀಫ್ ಅಲ್-ಹಕೀಮ್ ಬೈ-ಅಮ್ರ್ ಅಲ್ಲಾ (985-1021) ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.3. Recently, Which Union Ministry launched ‘PM-Kisan Mobile App with Face Authentication Feature’?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವು ‘ಮುಖದ ದೃಢೀಕರಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್’ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು?

Answer is D)
ಮುಖದ ದೃಢೀಕರಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.4. Aravali Green Wall Project is associated with which Ministry?
ಅರಾವಳಿ ಹಸಿರು ಗೋಡೆ ಯೋಜನೆಯು ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

Answer is C)
“ಅರಾವಳಿ ಹಸಿರು ಗೋಡೆ ಯೋಜನೆ’: ಇದು ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoEFCC) ಯೋಜನೆ. ಇದು ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅರಾವಳಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ 5 ಕಿಮೀ, ಬಫರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಸಿರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮ. ಮರುಭೂಮಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ತಡೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಸಿರು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇ‌ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಭೂಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆಫ್ರಿಕಾದ ‘ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೀನ್ ವಾಲ್’ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.5. What is the rank of India in ‘Global Competitiveness Index’ 2023?
‘ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ’ 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಯಾವ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

Answer is D)
ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ(IIMD/IMD) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶ್ವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 40 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *