ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ

ಏಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ?

  • ಕೇಂದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಪರ್ಷೋತ್ತಮ್ ರೂಪಾಲಾ ಅವರು ‘ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಡಿಸೀಸ್ (ಆರ್‌ಎಫ್‌ಡಿ)’ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
  • ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೋಗಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (NSPAAD) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ICAR-NBFGR ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
  • ಇದು ಮೀನು ಕೃಷಿಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

NSPAAD ಬಗ್ಗೆ:

  • ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು 2013 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
  • ರೈತ-ಆಧಾರಿತ ರೋಗ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.
  • NSPAAD: National Surveillance Programme for Aquatic Animal Diseases 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ:

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ
>ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು
>ಇದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
>ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ “ಸುಧಾರಣೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ” ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ.

Recently, Which union ministry launched the ‘Report Fish Disease(RFD)’ App?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವು ‘ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಡಿಸೀಸ್ (RFD)’ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು?

  1. ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ
  2. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ
  3. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ
  4. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ
Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *