ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ (Gruha Jyothi yojana)

ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ (Gruha Jyothi yojana)

ಏಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ?

  • ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ‘ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ’ ಯೋಜನೆಜುಲೈ 01 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ

ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ:
>ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಮನೆಗಳಿಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
>ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯು ಆಯಾ ಎಸ್ಕಾಂಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ
>ಇದು ವಸತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ(domestic connections) ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
>ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆಗಿಂತ 10 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
>ನಿಗದಿತ ಘಟಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯು ನಿವ್ವಳ ಬಿಲ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
>ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
>ಬಳಕೆದಾರನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

Which of the following statements is correct about Karnataka Gruha Jyothi yojana?

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ?

  1. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ
  2. ಇದನ್ನು ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
  3. ಯೋಜನೆ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ
  4. A ಮತ್ತು C ಎರಡೂ
Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *